14.11.2012

Gümrük Beyannamesi


Gümrük Beyannamesi, gümrüğe gelen malların muayenesinin yapılabilmesi için ihracatçı veya ithalatçı firma ya da gümrük komisyoncusu tarafından, gümrük idaresine verilmek üzere hazırlanıp düzenlenmiş standart bir belgedir.

Gümrük Beyannamesi toplam 8 nüshadan oluşmaktadır. İlk 5 nüshası ihracatta düzenlenir.
Bir nüsha gümrük idaresinde kalır
Bir nüsha ihracatçı firmaya verilir
Diğer nüshalar ise ilgili aracı bankaya, ihracatçı birliklerine ve Devlet İstatistik Enstitüsüne verilir.
6, 7 ve 8 inci nüshalar ise ithalat için düzenlenmektedir. 8 nolu nüsha ithalatçıya verilir.Gümrük beyannamesi ithalat ve ihracat için taşıdığı farklı özellikler nedeniyle ayrı ayrı incelenmelidir. Bu yazımızda sadece İhracat Gümrük Beyannamesini inceleyeceğiz.

-         İhracat gümrük beyannamesi

İhracat Gümrük Beyannamesi
Yurt içi ihracatçı firma tarafından yurtdışına ihraç edilmek üzere gümrüğe getirilen malların muayenesi için düzenlenen bir belgedir. Gümrük beyannamelerinin ilk 5 nüshası ihracat işleminde kullanılmaktadır.

1nolu nüsha
Kırmızı renkte standart olarak düzenlenir. Gümrük idaresinde kalır, ihracat ve transit işlemlerinde kullanılır.
2nolu nüsha
Yeşil renkte standart olarak düzenlenir. Gümrükler Genel Müdürlüğü genel işlem merkezine ve Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilir.
3nolu nüsha
Sarı renkte standart olarak düzenlenir. İhracatçı firmada kalan nüshadır. İhracatçı firma, kambiyo işlemleri için bankaya, KDV beyannamesi için vergi dairesine ve diğer ilgili kurumlara ihracat ile ilgili bilgilendirme işlemlerinde bu nüshayı kullanır.
4nolu nüsha
Mavi renkte standart olarak düzenlenir. Transit rejiminde kullanılır. Varış gümrüğünde kalır. 5nolu nüshanın teyidi için çıkış gümrüğüne gönderilir.
5nolu nüsha
Mavi renkte standart olarak düzenlenir. Transit rejiminde kullanılır. Çıkış gümrüğünde kalır.

örnek gümrük beyannamesi - ihracatçı nüshası - boş nüsha

İhracat Beyannamesi Özellikleri
A-    Yurt içi ihracatçı firmanın adı, unvanı ve adresi
B-    Yurt dışı ithalatçı firmanın adı, unvanı ve adresi
C-    Gümrük idaresi adı veya beyan şekli
D-    İhracat gümrük beyannamesi tescil tarihi
E-    Döviz kuru ve döviz olarak tutarı
F-     Meslek mensubu (SM, SMMM veya YMM bilgisi)
G-    Ödeme şekli, banka bilgileri ve hesap numaraları
H-   İhracata konu olan malın cinsi ve özellikleri
I-      Yükleme, boşaltma yerleri ve teslim şekli
J-     Beyannameyi düzenleyen firma yetkilisinin veya gümrük müşavirinin (komisyoncusunun) imzası veya düzenleme tarihi
K-    Fiili ihracat tarihi, mühür ve gümrük idaresi yetkilisi imzası yer alır. (İhracat gümrük beyannamesinde, Fiili İhraç tarihinde malın yurt dışı edilmiş olması katma değer vergisinin (KDV) iade hakkı için önem taşır)
L-     İhracat muhasebe kaydı için, katma değer vergisi mahsup, tecil, terkin ve iade talepleri için ihracat gümrük beyannamesi, döviz kuru, döviz miktarı ve fiili ihraç tarihi beyanı gereklidir.

Hiç yorum yok: