13.10.2012

Kısa Dönem Kar Maksimizasyonu


1- Toplam Gelir- Toplam Maliyet Yaklaşımı:
Toplam Kar (TP) : Firmanın toplam geliri (TR) ile toplam maliyeti (TC) arasındaki farktır.
TP = TR- TC

Toplam maliyet eğrisinin toplam gelir eğrisini aştığı üretim düzeylerinde firma zarar eder. Toplam gelirin toplam maliyeti aştığı üretim düzeylerinde firma ekonomik kar eder. Toplam gelirin toplam maliyete eşit olduğu noktalar Başabaş Noktası (Normal kar) olarak adlandırılır.

2- Marjinal Maliyet- Marjinal Gelir Yaklaşımı: Tam rekabetçi bir firmanın karını maksimize etmek amacıyla ne kadar üreteceğini belirlemenin bir başka yoludur. Firmanın marjinal geliri ile marjinal maliyetlerini karşılaştırmaktır. Firma her şeyden önce marjinal geliri marjinal maliyetten büyük olduğu sürece üretmeye devem etmelidir.
Kısa Dönemde Denge Koşulu
MC = MR = P= AR

(ATC: Çıktıyı üretmenin birim maliyeti)
(P: Ürünün fiyatı)

Eğer P > ATC ; fiyat birim maliyetinden yüksekse
(Firma kısa dönemde normalüstü kar eder)

Eğer P < ATC ; fiyat birim maliyetinden düşükse
(Firma zarar eder)

Eğer P = ATC ; fiyat birim maliyetine eşitse
(Firma sadece normal kar eder)


Hiç yorum yok: