Ortak Rekabet Politikası (AB)

Ortak Rekabet Politikası

Sanayi ve tarım ürünlerini kapsayan bir ortak pazarın düzenli bir biçimde işleyebilmesi, her şeyden önce rekabet koşullarının aynı (uniform) olmasını gerektirir.

Üreticiler arasında fırsat eşitliği yaratmak ve kamu veya özel işletmelerinin rekabet eşitliğini bozan faaliyetleri önleyebilmek için bu tarz politikaların uyum içerisinde yürütülmesi gereklidir.

Toplulukta firmalar arasında rekabet eşitliğini sağlamak amacıyla Roma Anlaşması'nda öngörülen bazı kurallar vardır.

Örneğin, tröstleşmeler, işletmeler arasında rekabeti kısıtlayan gizli ve açık anlaşmalar ve piyasada egemen bir firmanın başvuracağı üretim kısıtlamaları, aşırı fiyat ve teknik gelişmeyi sınırlandırma gibi uygulamalar kesin olarak yasaklanmıştır. Komisyon bu konuda para cezası gibi yaptırımları uygulama yetkisine sahiptir.

Türkiye açısından Avrupa Birliği üyesi olma adaylığı sürecinde bu konuda düzenlemeler yapmıştır. Bunlardan en önemlisi Rekabet Kurulu'dur.

Hiç yorum yok: