Küresel Ticaret ve Dünya Üretim Artışları

Gümrük tarifeleri ve kotaların çok taraflı anlaşmalarla azaltılması ve kaldırılması sonucunda, ve bunun yanısıra iletişim ve taşımacılık teknolojisinin hızlı gelişmesiyle birlikte dünya ticaret hacminde önemli artışlar sağlanmıştır.

Söz konusu bu değişimi aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

1990-2000 yılları arasında dünya mal ticareti hacmindeki yıllık artış hızları, aynı dönemde dünya mal üretimindeki yıllık artış oranlarıyla karşılaştırılmaktadır.

Sözü edilen dönemde dünya mal üretimi hacmi ortalama %2,5 oranında artarken, dünya mal ihracatındaki artış %7 gibi daha yüksek bir oranda olmuştur.

İmalat sanayii ürünlerinin dünya ticaretindeki artış hızı ise bu ürünlerin üretimindeki artıştan 3 kat daha yüksektir.

Kısaca, mal ticaretinin serbestleştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalar etkisini göstermiş ve bu sayede dünya mal ticaretinde göreceli olarak hızlı artışlar yaşanmaktadır.

Fakat, günümüzde hala tamamen serbestleşmiş bir ticaret söz konusu değildir. Özellikle görünmez engeller denilen tarife dışı engeller önemli ölçüde ticaretin serbestleşmesinin önündeki kısıtlamalardır. Ayrıca hammaddeden tam işlenmiş ürüne doğru tarifelerin artışı (tarifelerin kademeleşmesi) de özellikle az gelişmiş ülkeler için önemli kısıtlamalar doğurur.

Hiç yorum yok: