9.01.2011

Avrupa Birliği'nin Ortak Politikaları

Roma Anlaşması'nda AET'nin belirli alanlarda ortak politikalar izlemesi öngörülmüştür. Bu alanlar şunlardır;Yukarıdaki bağlantıları tıklayarak söz konusu politikalar hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.


Topluluğun bunlar dışında enerji, bilimsel araştırma, teknoloji, çevre korunması, vergi gibi alanlarda da ortak politikalar izlemesi öngörülmüştür.

Ayrıca 1992 Maastricht Anlaşması ile de parasal birliğin gerçekleştirilmesi ve tüm öteki mali, ekonomik, sosyal politika alanlarında benzer politikaların izlenmesi kabul edilmiştir.

Yukarıdaki ortak politikalar ise doğrudan Roma Anlaşması kapsamında yer alıyordu.

Ortak politikaları yürütme yetkisi, daha baştan itibaren Topluluk kuruluşlarına devredilmişti. Yani, Bu alanlarda birliğe üye ülkeler söz konusu politikaların uygulanması için Topluluk kuruluşlarına yetki vermişlerdir, böylece ulusal egemenlik haklarının bir ölçüde Topluluğa devretmişlerdi.

Hiç yorum yok: