İl Genel Meclisi

İl meclisi il özel idaresinin karar organıdır. İl genel meclisinin üye sayısı ildeki ilçelerin

sayısına ve nüfuslarına göre değişmektedir. Her seçim çevresinde seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre seçilmektedir.

Nüfusu 25.000’e kadar olan ilçelerde 2

Nüfusu 25.001 – 50.000’e kadar olan ilçelerde 3

Nüfusu 50.001 – 75.000’e kadar olan ilçelerde 4

Nüfusu 75.001 – 100.000’e kadar olan ilçelerde 5

Nüfusu 100.000’den fazla olan ilçelerde her 100.000 kişi için bir asıl, bir yedek üye ilave edilir. Sayı 500.000’den fazla ise yine bir asıl, bir yedek üye ilave edilir.

Hiç yorum yok: